Vrienden Cuypershuis Roermond

Over de Vrienden

De Vrienden van het Cuypershuis vormen sinds 2004 een belangrijk sociaal en maatschappeljk draagvlak voor het Cuypershuis.

De Stichting Vrienden Cuypershuis Roermond bestaat sinds eind 2004 en telt rond de 160 vrienden.

Een groot  aantal vrienden vormt een belangrijk sociaal en maatschappelijk draagvlak voor het museum en geeft ons de armslag om het Cuypershuis, ook in financiële zin, te ondersteunen bij collectieaankopen, tentoonstellingen en projecten.

Vrienden hebben een streepje voor

De Stichting koestert haar vrienden en organiseert jaarlijks diverse interessante culturele activiteiten. Kijk voor een overzicht van de deze activiteiten in de afgelopen periode op de pagina ‘Terugblikken‘.

Alle vrienden genieten van voordelen als deelname aan speciale excursies en uitnodigingen voor onder andere openingen van exposities, culturele excursies en lezingen.

Bestuur

Het bestuur van de stichting bestaat uit 5 personen:

Riky van Hoorn – Geelen (voorzitter)

Nan Boleij (secretaris)

Hanny Seelen (penningmeester)

Gerda Eijkelenberg (bestuurslid)

Wilbert Dekker (bestuurslid)

Contact opnemen

Neem voor vragen of informatie contact met ons op via info@vriendencuypershuisroermond.nl.

Word vriend en ondersteun het Cuypershuis

Ga naar de inhoud